Site title
Subtitle
DHF-R
Vore Ydelser
Vore kerneområder
Borgeren
Lokalafdelinger
Kontakt DHF-R
DHF-R
Dansk Handicap Fælles Rådgivning (DHF-R 
Dansk Handicap Fælles Rådgivning, er en forening som er upolitisk og som er landsdækkende, og 100 % eget og ledet af medlemmerne selv.

Første kvartal hvert år afholdes der årsmøde, hvor medlemmerne vælger foreningens bestyrelse, samt de folk der skal tegne foreningen ud af til.
Foreningens formål er at rådgive og vejlede samt hjælpe deres medlemmer til at blive kompenseret i form af hjælpemidler og forskellige ordninger ifølge de forskellige kommuners servicestandarter og påse at Regioner og kommuner lever op til servicelovens paragrafer.

Ligeledes at hjælpe medlemmerne til at finde rundt i frivalgsordningen og vælge mellem de offentlige tilbud samt de private tilbud.

Få en Bisidder  
Foreningen har selv Bisiddere der er frivillige, og ikke nødvendigvis har en social uddannelse men som har gennemgået kurser i handicaplovgivningen og kan deltage og støtte medlemmer i møder med det offentlige system.

Få en partrepræsentant
Foreningen har selv partrepræsentanter der er frivillige, og ikke nødvendigvis har en social uddannelse men som har gennemgået kurser i handicaplovgivningen og har en stor viden om principafgørelser og erfaring i konflikthåntering. Lige som de brænder efter at hjælpe andre handicappede borgere.
For at få hjælp af en partrepræsentant skal der udfærdiges en fuldmagt for at denne kan agerer lovligt overfor offentlige myndigheder.

 
Egne specialister
Foreningen har egne tilgængelighedskonsulenter, der har gennemgået kurser i byggeregulativet for handicapboliger, og som kan rådgive både indendørs som udendørs.
 
Foreningen har kontakt til uddannet socialrådgiver og jurister som har speciale inden for handicaplovgivningen.


 
HJÆLP OS - SÅ VI KAN HJÆLPE DIG!